ក្លិបបាល់ទាត់ឡាយហ្វ ប្រកាសជ្រើសរើសថ្នាលយុវជន អាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ

 

ក្លិបបាល់ទាត់ឡាយហ្វ (Life FC) សមាជិកលីគលំដាប់ទី២ Cambodian League 2 បានប្រកាសជ្រើសរើសថ្នាលយុវជនអាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ ដែលកើតក្នុងឆ្នាំ ២០០៨, ២០០៩, ២០១០ និង ២០១១។

ចំពោះការធ្វើតេស្តជ្រើសរើសយុវជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ (U15) នៅថ្ងៃទី៧ និង៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ កីឡាដ្ឋានឡាយហ្វ ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ពីម៉ោង ៧:០០ព្រឹកតទៅ។

***បញ្ជាក់៖ នៅថ្ងៃធ្វើតេសត្តត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសំបុត្រកំណើតច្បាប់ដើម។

សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់គ្រូបង្វឹកឡាយហ្វ
ខាងក្រោម៖ ០១៥ ៤១៧ ៧១៥, ០៩៩ ៤០២ ៤៨៤៕
Post a Comment

0 Comments